تاریخچه و انواع نخ Easy open

نسل اول نخ Easy open (ساده)

نوار آسان باز شو ساده اولین نسل نخ Easy open در جهان بود.

که وقتی روی بسته بندی پلاستیکی قرار می گرفت ، باید موم داخل مخزن دستگاه بسته بندی را گرم و ذوب می کردید و

درجه حرارت را با دقت تنظیم می کردید تا از سوختن موم یا خنک شدن موم جلوگیری شود.

موم ذوب شده دود تولید می کرد و برای اپراتورهای دستگاه بسته بندی و کل کارخانه بسیار خطرناک بود.

نسل دوم نخ Easy open (حرارتی)

برای جلوگیری از خطر و مشکلات نسل اول نخ Easy open ، کارخانه ها نوار آسان باز شو با روکش موم را اختراع کردند.

در هنگام ساخت این نوار آسان باز شو موم از قبل روی سطح این نوار آسان باز شو پوشانده می شد.

و هنگام استفاده از این نوار آسان باز شو روکش شده با موم ، دیگر لازم نبود دستگاه خود را مجهز به گرم کن موم یا چسب کنید .

فقط باید آهن قرار دهنده نوار آسان باز شو دستگاه  را گرم کنید تا موم یا چسب از قبل روکش شده روی نوار شما آب شود.

اما این تکنولوژی هم دردسر های خود را داشت ، انرژی گرمایی حاصل از موم روکش شده یا سرعت دستگاه های بسته بندی متفاوت بود

بنابر این حرارت زیاد یا کم موم یا چسب روی نوار آسان باز شو را را خراب می کرد.

گاهی چسب بیش از حد گرم می شد و منجر به شکستن نوار چسب می شد و یا گاهی اوقات گرم نمی شد و کارایی خود را از دست می داد

نسل سوم نخ Easy open (حساس به فشار)

نخ Easy open حساس به فشار (چسب دار) نسل سوم نوار آسان باز شو است و تاکنون پیشرفته ترین نوع آن هست،

که هیچ کدام از مشکلات مدل های ساده و  یا موم دار را ندارد.

این نوع چسب طوری روی نوار آسان باز شو قرار میگیرد که  در حین استفاده از نخ آسان باز شو نیاز به هیچ گرمایشی نیست ،

به گرم کن موم و  زمان گرم شدن آن نیاز نیست و در هر زمان که بخواهید می توانید از آن استفاده کنید و محدودیت سرعت در دستگاه بسته بندی را دیگر ندارید.